Inschrijving

Ik krijg de foutmelding 'Captcha ongeldig'.

Indien je de foutmelding ‘captcha ongeldig’ krijgt, ben je waarschijnlijk vergeten het vakje aan te vinken waarmee je aangeeft dat je geen robot bent. 
Je vindt dit vakje meteen boven de oranje knop ‘Een account aanmaken’.

Ik kan geen telefoonnummer ingeven.

Beschik je over een Belgisch nummer? Gelieve je telefoonnummer in te geven zonder landcode (+32) of vreemde tekens (/ of .).

Beschik je over een buitenlands nummer? Gelieve eerst je landcode in te geven.

 

Ik heb geen bevestigingsmail gekregen

Gelieve je spamfolder na te kijken. Indien je daar ook geen mail terugvindt, gelieve ons jouw e-mailadres te bezorgen via het contactformulier.

Opgelet: je krijgt pas een bevestigingsmail nadat je jouw account hebt aangemaakt. 

Ik kan geen postcode ingeven.

Je geeft best eerst jouw hoofdgemeente in. Daarna kan je de juiste postcode kiezen.


Bv. Ik woon in Borgerhout. Ik geef de hoofdgemeente Antwerpen in door de beginletters ANT te typen. Ik klik op Antwerpen. Vervolgens krijg ik een lijstje met mogelijke postcodes voor Antwerpen. Ik kies 2140.

Ik kan niet op de knop ‘een account aanmaken’ klikken.

Kan je even nakijken of:

  • je het vakje hebt aangevinkt waarmee je akkoord gaat dat jouw persoonsgegevens worden verzameld?
  • je een wachtwoord hebt gekozen dat minstens 8 tekens, 1 hoofdletter en 1 cijfer bevat?  
Ik probeer me aan te melden en krijg de melding ‘Login niet geldig’.

Om je aan te melden moet je over een account beschikken. Je maakt een account aan via de oranje knop ‘Inschrijven’. Vul de nodige gegevens in. Nadat je op de knop ‘Een account aanmaken’ hebt geklikt, krijg je een bevestigingsmail. Klik op de link in deze mail. Je bent nu correct geregistreerd op BE-Alert. Bij een volgend bezoek kan je je bovenaan aanmelden. 

Mijn gemeente beschikt niet over BE-Alert. Is het nuttig dat ik me inschrijf?

Ook al beschikt jouw gemeente nog niet over BE-Alert, blijft het nuttig om je te registreren. Ook de gouverneur van jouw provincie kan BE-Alert activeren. Bovendien is het mogelijk dat de gemeente waar je werkt wel BE-Alert heeft. Zo blijf je ook op de hoogte als er iets op je werkplaats gebeurt.

Waarom moet ik mij inschrijven indien het systeem mij een bericht kan sturen waar ik ook ben?

 

Een burgemeester, gouverneur of Minister van Binnenlandse Zaken kan er inderdaad voor kiezen om een sms uit te sturen naar iedereen die in een bepaalde zone fysiek aanwezig is. Hiervoor moet je je niet inschrijven. 

Toch is het belangrijk dat je je registreert om verwittigd te worden. Enkel zo krijg een bericht als er zich iets voordoet bij je thuis of op het werk, ook al ben je er zelf niet aanwezig. 

Als je in overstromingsgebied woont zou je zo bijvoorbeeld een alarm kunnen ontvangen om je te waarschuwen over de stijging van het waterpeil, ook al ben je zelf niet thuis op dat moment.
 

 

 

Wat moet ik doen om een bericht te ontvangen van BE-alert?

Om bericht van BE-Alert te ontvangen via sms, vaste telefoon of e-mail, moet je je inschrijven via het online formulier.  Gelieve zo veel mogelijk velden in te vullen. Zo blijf je op de hoogte, ongeacht welk kanaal de overheid inzet.

Reactie

Hoe moet ik reageren in geval van een alarmering?

Panikeer niet. Volg aanbevelingen in het bericht 

  • Als je moet schuilen, ga naar binnen in het dichtstbijzijnde gebouw, sluit ramen en deuren, en luister naar de media. Volg ook de website of sociale media van je gemeente, provincie, het federaal Crisiscentrum, …
  • Als je moet evacueren, volg dan de richtlijnen van de overheden en de hulp- en interventiediensten ter plaatse. 

Tips op risico-info.be
 

 

 

 

  

 

 

Gebruik

Als bij een noodsituatie het telefoonnetwerk verzadigd is, hoe kan ik dan nog een bericht van BE-Alert ontvangen?

Geen enkel communicatiemiddel is onfeilbaar. Indien het telefoonnetwerk overbelast is, zal de bevoegde overheid andere kanalen kiezen om je te verwittigen.

Voldoet Be-Alert aan de voorwaarden met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer?

 

De werking van BE-Alert ten opzichte van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer werd voorgelegd aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die verschillende positieve adviezen uitgebracht heeft. Zoals de wetgeving voorschrijft heeft elke burger die zich registreert op BE-Alert, de mogelijkheid om zijn gegevens te allen tijde te raadplegen, te wijzigen en/of te verwijderen.

Bovendien zullen de verzamelde gegevens noch doorgegeven worden aan derden, noch gebruikt worden voor andere doeleinden dan jou te verwittigen in geval van een (risico op een) noodsituatie, zonder je toestemming.
 

 

 

Zal BE-Alert gebruikt worden voor iets anders dan een noodsituatie?

Neen. Alle boodschappen afkomstig van de nummers ALARM1789 of 1789 worden verstuurd in het kader van een risico voor de bevolking of een noodsituatie.  

Zal Be-Alert systematisch gebruikt worden voor alle noodsituaties?

Niet noodzakelijk. BE-Alert zal niet altijd het meest geschikte kanaal zijn om betrokken inwoners te verwittigen. Er zijn meerdere gevallen waarin Be-Alert mogelijk niet gebruikt wordt:

  • indien BE-Alert niet het geschikte kanaal is omwille van het tijdstip (bv. nacht), of de plaats (bv. weinig inwoners)
  • wanneer de noodsituatie geen verwittiging van de bevolking vereist
  • indien jouw gemeente niet over Be-Alert  beschikt. Je kan op deze kaart nagaan of jouw gemeente ingeschreven is op BE-Alert. Opgelet: ook al beschikt jouw gemeente nog niet over BE-Alert, blijft het nuttig om je te registreren.  Ook de gouverneur van jouw provincie kan BE-Alert activeren. 

 

 

 

 

Is BE-Alert gratis?

Ja. Je kan je volledig gratis registreren. Ook de berichten die je zult ontvangen zijn gratis. 

Hoe kan ik er zeker van zijn dat het om een officiële boodschap van Be-Alert gaat?

Je kan een BE-Alertbericht herkennen aan het nummer van afzender. Dat is namelijk uniek en kunnen enkel gebruikt worden door BE-Alert.  Naargelang je telefoonoperator zal je een bericht krijgen van afzender:

  • ALARM1789
  • 1789

Indien je een boodschap ontvangt van een andere afzender, gaat het niet om een officieel BE-Alertbericht.

Ik heb geen smartphone. Kan ik me ook inschrijven?

Ja. Be-Alert kan een bericht versturen via SMS of via een gesproken boodschap op een vaste telefoonlijn, ongeacht de technologie waarover je beschikt of de netwerkoperator waarop je geabonneerd bent. Je moet je hiervoor wel eerst registreren.