Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be federal logo

In welke noodsituatie kan ik een bericht ontvangen?

In welke noodsituatie kan ik een bericht ontvangen?

BE-Alert kan gebruikt worden voor verschillende types noodsituaties, bv. een brand, overstroming of stroomonderbreking, … Afhankelijk van de aard van de noodsituatie en de impact op de bevolking, zal een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken beslissen om BE-Alert te activeren. 

Toch is BE-Alert niet altijd het beste kanaal om de betrokken bevolking te verwittigen. Afhankelijk van het moment (dag of nacht, in de week of tijdens het weekend, vóór of na school, …), de plaats (in een veld of in het stadscentrum, in een industriezone of dicht bij een kinderopvang, …), of het soort risico of incident (brand, overstroming, ontploffing, …) kan het soms beter zijn om andere middelen in te zetten. 

Zo zal men je bijvoorbeeld eerder via de traditionele media (tv, radio, …) waarschuwen bij een noodsituatie met een grote impact.

Hide title

On
×

BE ALERT