Top of Page

Be-Alert: alarmering bij een noodsituatie

In heel wat noodsituaties is een snelle verwittiging van de bevolking cruciaal. De manier waarop u wordt verwittigd, hangt af van de beschikbare kanalen op gemeentelijk, provinciaal en nationaal vlak.
Alarmering via SMS bij een noodsituatie
Alarmering via SMS bij een noodsituatie

Het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werkt aan de modernisering van de alarmeringskanalen.

BE-Alert is een nieuwe alarmeringstool dat ertoe strekt de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een noodsituatie sneller en duidelijker te verwittigen en zo goed mogelijk te informeren.

Met BE-ALERT, verschaft het Crisiscentrum eveneens een concrete en rechtstreekse hulp aan de bevoegde overheden door een geautomatiseerd en modern systeem voor de alarmering van de bevolking ter beschikking te stellen voor haar veiligheid.

 

Hoe word ik verwittigd?

Naargelang de noodsituatie, kan de overheid die instaat voor het crisisbeheer besluiten om een alarmeringsboodschap te sturen via de kanalen waarover zij beschikt. Om deze via BE-ALERT verzonden boodschappen te ontvangen, dient u zich op voorhand in te schrijven.

 Welke overheden testen BE-ALERT ?

Sinds maart 2014 beschikken alle provinciegouverneurs en het nationaal Crisiscentrum over een operationele toegang tot BE-ALERT. Op gemeentelijk niveau, zal BE-ALERT in eerste instantie getest worden door 33 pilootgemeenten die de huidige tool zullen evalueren.

BE-ALERT zal echter voortdurend evolueren. Nadien zal BE-ALERT ter beschikking worden gesteld van alle burgemeesters van het land.

Momenteel, zelfs indien uw gemeente BE-ALERT nog niet test, kunt u zich reeds inschrijven om alarmeringsboodschappen te ontvangen. Indien de gouverneur van uw provincie bijvoorbeeld een eventuele noodsituatie coördineert, dan zal hij u op die manier boodschappen kunnen sturen via het systeem.

 

Hoe inschrijven?

•     Om u in te schrijven, dient u op de knop « Ik schrijf me in » onderaan de pagina te klikken.
•     U vult uw gegevens in.
•     Uw informatie zal enkel gebruikt worden voor een alarmering in geval van een noodsituatie.

 

Voor uw veiligheid, schrijf u in !
 

Het Crisiscentrum behoort tot de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken